Spletna stran je trenutno še v izdelavi.

Hvala za razumevanje

Vizija inštituta

Z ustanovitvijo in delovanjem zavoda Obisan želimo prispevati k odkrivanju in vpeljevanju ekološko sprejemljivih tehnologij na vsa področja našega življenja. Prvi korak našega delovanja je preučitev možnosti uporabe elektrooksigenirane vode v zdravstvu, živilskopredelovalni industriji, živinoreji in preučitev njenega vpliva na okolje.

Več »

Kaj je elektrooksigenirana voda (EOV)?

Steriplant N

Je preskušen po standardih za preskus delovanja razkužil in je registriran kot biocid pri Uradu za kemikalije RS.

Steriplant N uvrščamo v revolucionarno skupino biocidnih sredstev elektro oksigenirane vode (EOV). Mehanizem delovanja EOV deluje na osnovi vezave elektronov iz okolice. Tako odvzema elektrone mikroorganizmom, ki imajo negativno nabito membrano, s čemer jih uniči.

Več »

Naša usmerjenost

Želimo prispevati k odkrivanju in vpeljevanju ekološko sprejemljivih tehnologij

Zdravstvo

Zdravstvo

Mesna industrija

Mesna industrija

Perutninarstvo

Perutninarstvo

Vojska

Vojska

Javne ustanove

Javne ustanove

Javni prevoz

Javni prevoz