Kaj je elektrooksigenirana voda (EOV)?

Kaj je elektrooksigenirana voda (EOV)?
Steriplant N uvrščamo v revolucionarno skupino biocidnih sredstev elektro oksigenirane vode (EOV). Mehanizem delovanja EOV deluje na osnovi vezave elektronov iz okolice. Tako odvzema elektrone mikroorganizmom, ki imajo negativno nabito membrano, s čemer jih uniči.

 

Kako nastane EOV?
Steriplant N je ekološki biocid. Pridobivamo ga iz navadne vode in nejodirane kuhinjske soli. V posebni koloni, ki je zgrajena iz titanovih elektrod poteka proces elektrolize. Inštitut OBISAN , ima v svetu edinstveno proizvodnjo EOV na štiriprekatnem sistemu, ki omogoča proizvodnjo obstojne EOV z močnejšim nekorozivnim delovanjem.

 

Kako deluje EOV?
Elektrooksigenirana voda deluje z več mehanizmi:

 • Redoks potencial. EOV ima izrazito pomanjkanje elektronov. Zato ima težnjo po elektronevtralnem okolju, katerega pa lahko doseže s pridobivanjem elektronov iz okolja. Če se znajdejo mikroorganizmi v bližini EOV, jim bo iz membrane pobrala elektrone, s čemer se bo porušilo ravnotežje in takšen mikroorganizem propade.
 • Oksidni in superoksidni ioni. Nastajanje oskidnih in superoksidnih ionov uvršča EOV v skupino biocidnih sredstev, ki oddajajo kisik. Pomembnejše lastnosti te skupine so hitro delovanje, razgradni produkti so ekološko sprejemljivi. Pomembnejše slabe lastnosti te skupine so burna reakcija s prisotnostjo organskih snovi in način skladiščenja (potrebna posebna embalaža z odduški, ki sproščajo previsok nastali tlak v embalaži), korozivnost in dražljivost dihal, ter kavstičnost. Vse omenjene slabe lastnosti pri EOV ni zaslediti.
 • Klor, kloridi in natrijev hipoklorit. Omenjene spojine nastanejo ob elektrolizi in jih uvrščamo med biocidne spojine. Vendar so količine teh snovi, ki nastanejo pri elektrolizi majhne in samo pomagajo pri končnem razkužilnem učinku.
 • Kakšne so možnosti uporabe EOV?
  Glede na učinek delovanja se lahko Steriplant N uporablja pri razkuževanju površin, opreme, vodovodne napeljave, objektov, prevoznih sredstev in prikolic. Glede na namen je potrebno izbrati sredstvo z želenim učinkom delovanja.

 

Kakšne so glavne prednosti pred ostalimi razkužili?

 • širok spekter delovanja na številne posebej trdovratne moroorganizme
 • hitro delovanje
 • vsestranska uporabnost
 • ni možnosti, da bi mikroorganizmi postali odporni na razkužilo
 • deluje ob prisotnosti nečistoče
 • po uporabi ni zaostankov razkužila na površinah in površine ni potrebno spirati
 • na površine se lahko nanaša s pršenjem manj kot 0,1l/m2 razkužila
 • nima nobenega vpliva na okolje
 • lahko se uporablja za razkužbo ob prisotnosti živali
 • enostavna osebna zaščita

 

Na katere mikroorganizme EOV deluje?
Navajamo nekaj mikroorganizmov in potrebnih časov delovanja:

 

Po kakšnih standardih je EOV preskušena na mikroorganizmih?
Steriplant N je preskušen po standardih za preskus delovanja razkužil in je registriran kot biocid pri Uradu za kemikalije RS.